За нас

Фирмата е създадена през 2004 год . и се развива и до днес следвайки своята фирмената политика:
 • Коректни отношения с партньорите,
  които се постигат чрез спазване на всички
  поети ангажименти от фирмата към
  конкретния обект или вид СМР.
 • Срочно и качествено изпълнение на договорените строително- транспортни работи.
 • Успешното прилагане на вътрешно-фирмения контрол за качество и постоянен стремеж за постигане на по-добро качество, чрез системни проверки на изпълнени СМР и своевременно отстраняване на евентуално констатирани недостатъци.
 • Еднакво отговорно отношение към поетите ангажименти към възложителите
 • Поддържането и постоянното обновяване на базата на фирмата от лека, средна и тежка механизация
 
   
   
C 2008 Автотрейд ООД - Бургас. Всички права запазени.