Услуги
Уважаеми клиенти представяме Ви Авто-парка с който разполагаме за извършване на следните строително-транспортни услуги:

1.Услуги със строителна механизация /багер, автобагер, багер-чук, фадрома ,валяк/
-изкоп на земни маси с багери
-събаряне и разбиване на стоманно-бетонни сгради с багер - чук и ножица -натоварване ,прибутване и подравняване с фадроми и автобагери
-депониране с фадроми
-валиране с валяк
-товаро-разтоварни дейности

2.Услуги с транспортна механизация/триосни ,четириосни самосвали,камази /
- извозване на строителни отпадъци , земни маси със самосвали в определени за тази цел депа
-доставка и извозване на инертни материали от кариери
- превоз с прицеп - гондола на тежко товарни машини

3.Комплексни услуги

- Изкоп, натоварване и извозване на земни маси до депо
- За извършване на горепосочените услуги фирмата разполага с необходимата техническа обезпеченост ,наета складова база и квалифициран кадроми персонал.

4.Превиз на извънгабаритен товар

Фирмата доставя инертни материали от следните кариери:
Г.Езеро; Банево; Новоселци ; Вратица; Българово; Вая; Каменар;Айтос
Средец; Върли бряг;Мина Ч.Море 
   
   
2008 Автотрейд ООД - Бургас. Всички права запазени.